ดาวน์โหลดผ่านระบบ iOS

วิธีการดาวน์โหลด มีดังนี้
1.เข้าเว็บ 123kfc.org แล้วกดไอคอนตามภาพ
2.กด "เพิ่มไปที่หน้าโฮม"
3.กดไอคอนที่หน้าโฮม แล้วเดิมพันได้เลยค่ะ

ดาวน์โหลดผ่านระบบ Android

วิธีการดาวน์โหลด มีดังนี้
1.เข้าเว็บ 123kfc.org แล้วกดสามจุดมุมขวาบน
2.กด "เพิ่มลงในจอหลัก"
3.กดไอคอนที่หน้าโฮม แล้วเดิมพันได้เลยค่ะ