นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy)
ของบริษัท 789ok.top

1.การได้มาของข้อมูล
1.1 ทางเว็บไซต์ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน IP Address ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักและภายในผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครสมาชิก
1.3 พฤติกรรมการใช้งาน Log ของท่านจากบนแอปพลิเคชั่นของทางบริษัท

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลการใช้งาน
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
2.1 เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
2.2 เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับบริษัท
2.3 เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท
2.4 เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ ของบริษัท อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท

3.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตลอดช่วงเวลาในการใช้งานจนกว่าสมาชิกจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน

4.ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัยในการใช้งานกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง แอพพลิเคชั่น ไลน์ LINE ID: @789ok บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

5.การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

สมัคร